TOM Kamarádi Pacov
Kdo jsme a kam kráčíme? Věčná otázka lidstva, na kterou není odpověď.....

My naštěstí nejsme lidstvo, ale lidi a tak dozajisté víme, že:

logo TOM Pacov

náš pacovský turistický oddíl mládeže už 30 let nese název KAMARÁDI

jeho členy je téměř 120 lidiček od 6 let věků až po skorodůchodcovský, všeho vyznání a všeho pohlaví

velkou, či skoro většinovou část členstva tvoří dětičky do 18ti let

každičký rok máme přes 200 aktivit od hodinového trénování až třebas po třítýdenní expedici do jiných krajin Evropy

základem nejsou jen všechny formy turistiky (pěší, vodácká, cyklo, lyžařská, vysokohorská) ale i klubová činnost (Klubování) a sportovní aktivity (Holduj a turistické závody) a také pracovní aktivity (na našich latifundiích Pastouška, Hutě, tábořiště na Sluneční stezce a klubovně Starodvorská)

- naše adresa je http://www.tompacov.cz a pošta karel.stolba@seznam.cz

jako oddíl se dělíme na 4501 a 4502 (zachováváme tradici) a patříme od samého založení Asociace turistických oddílů mládeže (ATOM) v roce 1991 pod jeho ochranitelská křídla

- ATOM = Asociace turistických oddílů mládeže

ATOM zastřešuje téměř 10.000 členů ve skoro 350 oddílech po celé republice

dává naprostou samostatnost v náplni činnosti každého oddílu, což je fantastické

- adresa ATOMu je http://www.a-tom.cz

logo KCTvšichni členové TOM Pacov jsou zároveň členové Klubu českých turistů (KČT) a jejím mateřským odborem je KČT HOŘEC Pacov což vlastně jedno a totéž je jako TOM Kamarádi Pacov

KČT Hořec patří pod kraj Vysočina a je dle řádů zařazen do KČT Vysočina

- adresa KČT je http://www.klubturistu.cz

logo PACOV

město Pacov je přátelský spolupracovník našeho TOM Pacov a pomáhá, seč může

pomoc je po linii morální materiální i finanční

zároveň máme od města Pacova pronajatou Pastoušku a Hutě

adresa města Pacova je http://www.mestopacov.cz